Спелеонуркачко истражување на пештерата Бела Вода, Демир Капија

Кон крајот на септември беше извршено спелеонуркачко истражување на терминалниот сифон во пештерата Бела Вода, Демир Капија, во обид да се помине сифонот и да се откријат нови канали во пештерата. Во истражувањето логистички беа вклучени спелеолози од Спелеолошкиот клуб “Саламандер” од Штип и Спелеолошкиот клуб “Златоврв” од Прилеп, а … Повеќе

Длабоко нуркање до -225m во Храницка Пропаст, Чешка

Полскиот спелеонуркач Криштов Старнавски на 01 октомври 2012 достигна длабочина од 225m во најдлабоката пештера во Чешка, хидротермалната Храницка Пропаст (Hranická Propast). На длабочина од -217m е извршено мерење на длабочината, при што е измерена длабочина до 373 m, со што вкупната длабочина на пропаста достигна 442.5m (од кои 373m … Повеќе