Спелеолошки собир „Мариово“

ПрограмаВикендот меѓу 13-ти и 15-ти мај 2016 се одржа спелеолошки собир во манастирот Св. Илија, с.Мелница, Мариово, по долго време прво собирање на спелеолозите од Македонија. Собирот беше во организација на Спелеолошкиот клуб „Златоврв“ – Прилеп, чија мотивација за организирање на ваков настан, покрај желбата да ги собере македонските спелеолози и да мотивира понатамошна поинтензивна соработка, беше и да ја одбележи скромната пет годишнина од своето основање како спелеолошка организација.Пристигнување

На собирот учествуваа околу 30-ина спелеолози од скоро сите спелеолошки клубови во Македонија.

Беа одржани повеќе предавања за различни аспекти на спелеологијата и тоа:

 1. „Хипогени пештери во Мариово“
  Марјан Темовски – Спелеолошки клуб „Златоврв“ – Прилеп
 2. „Значењето на природните и вештачките трасери за функционирањето на карстните извори-пример на изворот Слатински Извор“
  Билјана Гичевски – Истражувачко друштво „Урсус Спелеос“ – Скопје
 3. „Документирање на пештери – преглед на резултатите на С.К. „Златоврв“ – Прилеп“
  Златко Ангелески, Марјан Темовски – Спелеолошки клуб „Златоврв“ – Прилеп
 4. „Примена на техниките на единечно јаже во С.К. „Златоврв“ – Прилеп“
  Дарко Јованоски, Марјан Темовски – Спелеолошки клуб „Златоврв“ – Прилеп
 5. „Спелеонуркачкa експедициjа во пештерата Ѓоновица“
  Киро Ангелески – Спелеонуркачки клуб „Врело“ – Скопје
 6. „Спелеонуркачкa експедициjа во пештерата Ѓоновица“
  Киро Ангелески – Спелеонуркачки клуб „Врело“ – Скопје
 7. „Спелеолошки истражувања на изворот на Бабуна“
  Иван Жежовски – Спелеолошко друштво „Пеони“ – Скопје
 8. „Пропаст Провала, Мариово“
  Диме Ангелов – Спелеолошко друштво „Пеони“ – Скопје
 9. „Пештера Лековита Вода, с.Праведник, Тиквешко“
  Никола Минчоров – Спелеолошки клуб „Орле“ – Кавадарци
 10. „Златоврв и пештерите“ – видео по повод 5-годишнината на С.К. „Златоврв“ – Прилеп
  Јован Тодоровски – Спелеолошки клуб „Златоврв“ – Прилеп

Покрај предавањата, беше одржана и дискусија на која беше дебатирана состојбата со спелеологијата и пештерите во Македонија, а беше посетена и Мелничка Пештера 1, една од неколкуте регистрирани хипогени пештери во Македонија.

Дел од учесниците имаа можност и да ги повежбаат техниките на единечно јаже.

Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.