За прв пат Македонско спелеолошко списание

Почитувани, Спелеолошки клуб “Златоврв” – Прилеп од 2012г. започнува со објавување на првото спелеолошко списание во Македонија: “Македонско спелеолошко списание | Macedonian Journal of Speleology”. Македонско спелеолошко списание (МСС) претставува списание со научно-популарен карактер, во кое се објавуваат информации за спелеолошки истражувања, научни трудови за карстот и пештерите, како и … Повеќе