Уредништво

 

ИЗДАВА:
СК Златоврв Прилеп

 

ГЛАВЕН УРЕДНИК:
Марјан Темовски

 

УРЕДНИЦИ:
Златко Ангелески
Дарко Јованоски
Дарко Неданоски
Марио Андоноски
Александра Салвкоска

Comments are closed.